DUYURU
DigiliraPAY blokzincir ödeme geçidi açıldı. Kripto paralarınızla güncel kurlar üzerinden alışveriş yapın.

Kullanım Sözleşmesi

DIGILIRA KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR VE AMAÇ

1.1 TARAFLAR: İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası kabul edilen eklerden oluşan Digilira Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'SÖZLEŞME' olarak anılacaktır), “Digilira Teknoloji Anonim Şirketi.” (bundan böyle kısaca 'ŞİRKET' olarak anılacaktır) ile www.digilira.com sitesine (bundan böyle kısaca 'SİTE' olarak anılacaktır) üye olan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir.
1.2 AMAÇ: Kullanıcının Site’ye internet üzerinden üye olması anında kabul etmesiyle başlayan işbu Kullanım Sözleşmesi ile Site’de sunulan hizmetler kullanılırken tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

2. TANIMLAR

2.1. ŞİRKET: Şirket ifadesinden Kurtuluş Mah. Yenen Sok. No:5/11 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresinde mukim Digilira Teknoloji Anonim Şirketi anlaşılır.

2.2. BLOK ZİNCİRİ: Herkese açık, şeffaf, dağıtık, sıralı ve zaman damgalı kripto para transfer işlemlerini içeren dijital, küresel hesap defteridir.

2.3. WAVES PLATFORM: 2016 yılında kurulmuş, halka açık, küresel bir blok zinciri platformudur.

2.4. WAVES DEX: Waves Platform üzerinde çalışan, kullanıcıların birbirleriyle kripto para takası yapabildiği, merkezsiz borsa hizmetini ifade etmektedir.

2.5. WTRY: Şirket tarafından Waves Platfom üzerinde oluşturulmuş, 2mX5DzVKWrAJw8iwdJnV2qtoeVG9h5nTDpTqC1wb1WEN benzersiz kimlik bilgisi ile blok zincirine işlenmiş, herkes tarafından takip edilebilen, kullanıcıların Waves DEX üzerinde işlem yapmalarına imkan sağlayan ve reel Türk Lirası karşılığı her zaman 1:1 olan sanal değeri ifade eder.

2.6. KRİPTO PARA: Kriptografik/şifreli olarak dünyanın her yerine transfer edilebilen, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi olmayan bir yapıya sahip, merkezi bir kontrol noktası olmayan, fiyatının kimse tarafından belirlenmediği serbest piyasaya göre değiştiği dijital değerlerdir.

2.7. KRİPTO PARA ADRESİ: Kripto paraların transferini mümkün kılan, harf ve sayı karışık yaklaşık 33 karakter kullanılarak rastgele oluşturulan açık anahtar eşleridir. Genelde örnekteki şekildedir: “3PBPgtJwSdmLNgHg3WGmC174tXNgRruqJkq” . (Lütfen bu adrese kripto para göndermeyiniz.)

2.8. KRİPTO PARA CÜZDANI: Kripto para adreslerini ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar yazılımıdır.

2.9. SİTE: www.digilira.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ve Waves Platform’a Türk Lirasını entegre hizmeti veren internet sitesidir.
2.10. KULLANICI: Site’ye üye olarak Şirket tarafından Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.1.1. Kullanıcı, Site’yi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük ve ayırt etme gücüne sahip olduğunu, kısıtlı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Şirket, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

3.1.1.2. Site’ye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, Site’ye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, bu bilgilerin Site’ye üye olurken ve Site’yi kullanırken üçüncü kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcının kendisi sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasından veya bu maddenin devamında tamamen tavsiye niteliğinde bildirilen güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğacak zararlar için Kullanıcı, Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı tarafından dikkat edilmesi tavsiye olunan güvenlik önlemleri şunlardır:
- Kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması,
- Güçlü bir şifre kullanılması,
- Site’de kullanılan şifrenin yalnızca Site’de kullanılması,
- Lisanslı ve güncel bir antivirüs yazılımı kullanılması, - Site’ye her zaman ‘https’ yoluyla bağlantı kurularak Site’ye girişlerde ‘https://www.digilira.com’ adresinin kontrol edilmesi,
- Güncel güvenlik önlemi ve teknolojilerinin takip edilerek kullanılmasıdır.


3.1.1.3. Kullanıcı, sadece tek bir üyelik hesabına sahip olabilir. Kullanıcı, Site’yi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, Şirket’in aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

3.1.1.4. Kullanıcı, Site’den para çekmek için kendi isim ve kimlik numarasına kayıtlı bir banka hesabı bildirmek zorundadır. Kullanıcının banka hesaplarının şahsına ait olduğuna dair bu bilgileri hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’nin kullanılmasında kullanıcının adına kayıtlı olmayan bir banka hesabından ve/veya ATM’ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile yapılan işlemler kabul edilmemektedir. Bu maddeye aykırı işlem yapıldığının saptanması halinde Şirket söz konusu işlemi bildirimsiz olarak iptal etme hakkına sahiptir. İptal edilen işleme ilişkin prosedür işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan Site’nin ‘Komisyonlar’ bölümünde yer almaktadır. Bu maddeye aykırı işlemlerin iptali nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

3.1.1.5. Kullanıcı, siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Şirket, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Şirket’in bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, doğacak tüm zararlarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir.

3.1.1.6. Kullanıcı, güvenlik amacıyla Site tarafından talep edilen süre içerisinde güvenlik işlemlerini eksiksiz yapmalıdır. Kullanıcının belirlenen süre içerisinde talep edilen güvenlik işlemlerini yapmaması nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.1.1.7. Kullanıcı, Site hesabını kullanırken kripto paralarını ve Şirket tarafından kendisine gönderilen WTRY’lerini muhafaza etmek için -Site üzerinden doğrulamasını yaptığı- kendisine ait kripto para cüzdanı adresini kullanacağını, kripto para cüzdanının korunmasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site, kripto para cüzdanı değildir, bünyesinde kripto para bulundurmaz, muhafaza etmez; Kullanıcılarının kripto para cüzdanlarında tutmuş oldukları kripto paraları blok zincirinden okuyarak kullanıcılara gösterir. Kullanıcının kendi sorumluluğundaki kripto para cüzdanının kaybolması, çalınması veya herhangi bir şekilde üçüncü bir kişi tarafından ele geçirilmesi halinde Kullanıcı, Şirket’i sorumlu tutamaz, doğacak tüm zararlarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yine Kullanıcı, Şirket tarafından yapılacak mükerrer veya hatalı transferleri geri göndermekle yükümlü olduğunu kabul eder.

Kullanıcının Site’yi kullanırken yapacağı kripto para transferlerinde Site tarafından benzersiz olarak üretilen bir açıklama kodunun transfer açıklaması olarak yazılması gerekeceğinden www.wavesplatform.com adresinden temin edilmesi mümkün olan kripto para cüzdanın kullanılması önerilmektedir. Önerilen bu kripto para cüzdanı dışında bir kripto para cüzdanının kullanılması nedeniyle transfer işlemlerinde açıklama kodu yazılamaması veya yanlış bir açıklama kodu yazılması halinde doğacak zarar ve kayıplardan kullanıcı sorumludur ve bu sebeple doğacak zararlardan dolayı her ne isim altında olursa olsun Şirket’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.1.1.8. Kullanıcı, Site hesabını kullanırken sadece Şirket’e ait olan ve aşağıda listelenen kripto para adreslerine kripto para gönderimi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Belirtilen bu kripto para adresleri Site’nin kullanılması esnasında ilgili işlem gerçekleştirileceği esnada Site tarafından hatırlatma ve uyarı amaçlı otomatik olarak Kullanıcının ekranına getirilmektedir, ancak Kullanıcı işlemi gerçekleştirmeden evvel işbu maddede belirtilen adresler ile Site tarafından hatırlatma ve uyarı amaçlı olarak ekranına getirilen kripto para adresini karşılaştırarak işlem yapmak zorundadır. Site tarafından Kullanıcının ekranına hatırlatma ve uyarı amaçlı getirilen ve bu maddede listelenen Şirkete ait kripto para adreslerinden farklı bir kripto para adresine kullanıcının kripto para göndermesi halinde kullanıcının yaşayacağı kayıplardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, Şirket’e ait olmayan bir kripto para adresine kripto para göndermesi halinde doğacak tüm zarar ve kayıplarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket’e ait kripto para adresleri:
-Waves adresi doğrulama için WAVES gönderilmesi gereken adres:
3PBPgtJwSdmLNgHg3WGmC174tXNgRruqJkq


-Para çekerken WTRY gönderilmesi gereken adres:
3PPB9BPJEchSdPwPimrirFG4qc1E6dX7gnA


3.1.1.9. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Site’yi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Site’yi kullanması halinde doğacak tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisinde olacağını kabul eder. Hukuka ve mevzuata aykırı kullanımın tespiti halinde Şirket, önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Kullanıcı, Site’yi hukuka ve mevzuata aykırı kullanımının tespiti nedeniyle hesabının Şirket tarafından iptal edilmesi, durdurulması veya askıya alınması nedeniyle uğrayacağı zararlardan Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının hukuka ve mevzuata aykırı kullanımının ve Kullanıcıya ait tüm bilgilerin Şirket tarafından yetkili merciler ile paylaşılması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez ve Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

3.1.1.10. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ederek Site’yi kullanmaya başlamakla kripto paraların piyasa değerinin aşırı değişkenlik gösterebildiği, resmi ve gayri resmi kurumlar tarafından güvence altına alınmadığı ve ilerleyen dönemde mevzuat değişiklikleri nedeniyle kullanımının farklı düzenlemelere tabi olabileceği konularında Şirket tarafından bilgilendirildiğini ve uyarıldığını; bu bilgilendirme ve uyarıyı anlayarak ve her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan ve kabul ederek Site’de işlem yaptığını, mevzuatta değişiklik olması halinde yeni yasal düzenlemelere uygun şekilde hareket edeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Kullanıcı kripto paralar ile ilgili olarak resmi mercilerce yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

3.1.1.11. Kullanıcının Site’yi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Şirket’in işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde Digilira Teknoloji A.Ş, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda Şirket’i ve anılan kişileri gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.1.1.12. Kullanıcının Site’yi kullanması sebebiyle doğacak tüm yasal sorumluluklar ve tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur. Şirket, kullanıcıların vergisel yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz.

3.1.1.13. Üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere Site’de sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran Şirket’tir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Şirket’e aittir. Şirket, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

3.2. ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.2.1.1. Şirket, Site’ye üye olan Kullanıcının güvenliğini, Site üzerindeki işlemleri esnasında, azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Şirket, Kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken kimlik, adres ve banka bilgileri ve bunlara ilişkin belgeleri talep edebileceği gibi, SMS doğrulaması da yapabilecektir. Şirket tarafından talep edilen bu bilgi ve belgelerin Kullanıcı tarafından Şirket ile paylaşılmaması, geç paylaşılması veya yanlış paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Şirket, basiretli bir tacir gibi davranarak Kullanıcıya ait kimlik ve banka bilgilerini olası bir siber saldırıya karşı korumak için gerekli tüm özeni gösterecektir. Şirket tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Şirket servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (3.1.1.2) hükümleri geçerli olacaktır.

3.2.1.2. Şirket tarafından talep edilen kimlik, adres ve banka bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Şirket, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik, adres ve banka bilgilerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak Şirket, kullanıcının kimlik, adres ve banka bilgileri dışında kalan ve Site’yi kullanması neticesinde toplanan market ile ilgili istatiksel anonim bilgileri kullanıcının kimlik, adres ve banka bilgilerini gizli tutarak kullanabilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir.

3.2.1.3. Şirket, kullanıcılar tarafından Şirket’e yapılan para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde Şirket, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ‘Komisyonlar’ sayfasında yer alan iade süreci içerisinde iade edecektir. Şirket reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için kimlik, adres ve banka bilgilerinin ibrazını talep etme hakkına sahiptir. Şirket tarafından reddedilen transferin iadesi için Şirket tarafından talep edilen kimlik, adres ve banka bilgilerinin Kullanıcı tarafından Şirket’e ulaştırılmasında geçirilen sürede Kullanıcının uğrayacağı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu tutulamaz.

3.2.1.4. Şirket, şüpheli görülmesi halinde kullanıcıların üyelikleri ve Site’yi kullanarak gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamını iptal etme, durdurma veya askıya alma ve şüpheli görülen işlemleri resmi mercilere bildirme haklarına sahiptir.

3.2.1.5. Şirket, Kullanıcı tarafından Site’de yapılacak para yatırma ve/veya para çekme işlemlerini teknik olarak mümkün olan en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

3.2.1.6. Site kullanılarak gerçekleştirilecek para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin belirlenen sürelerde yapılmaması, güvenlik önlemlerine uyulmaması, kimlik doğrulamasının yapılmaması ve Kullanıcıdan kaynaklanan sair sebeplerle para yatırma-çekme işlemlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle Kullanıcının uğrayacağı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu tutulamaz.

3.2.1.7. Şirket, teknik hatalardan dolayı sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına Kullanıcıların gerçekleştirdikleri işlemleri iptal edebilir ve/veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında Kullanıcı hesaplarını askıya alabilir. Bu tarz işlemlerden dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz ve Şirket’ten hak talep edilemez.

3.2.1.8. Şirket, Site üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin kurallarda her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan Şirket mesul olmayacaktır. Ancak Şirket yaptığı değişiklikleri www.digilira.com internet sitesinde bulunan ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Kullanıcı Sözleşmesi sayfasında ilan ederek ve/veya Kullanıcıya bilgilendirme e-postası ya da SMS’i göndererek Kullanıcıyı sözleşme değişiklikleri ile ilgili bilgilendirmeyi taahhüt eder. Şirket’in bildirim yükümlülüğü değişikliğin bu maddede sayılan bildirim yollarından birinin kullanılması ile son bulur. Değişikliğe ilişkin bildirimin Kullanıcı tarafından takip edilmemesi nedeniyle kullanıcının uğrayacağı zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz, bu şekilde uğrayacağı zararlardan dolayı Kullanıcı Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.1.9. İşbu sözleşmenin ‘Tanımlar’ başlığı altında belirtildiği üzere Waves Platform’a Türk Lirasını entegre hizmeti verecek Şirket’in kripto para değerlerinin değişmesinden dolayı hiçbir mesuliyeti yoktur. Şirket sadece oluşturmuş olduğu WTRY adlı kripto paranın karşılığının her zaman reel Türk Lirası ile 1:1 olduğunu taahhüt etmektedir. Kripto para değerlerindeki değişimler nedeniyle Kullanıcının doğacak tüm zarar ve kayıplarının sorumluluğu Kullanıcıya aittir.

3.2.1.10. Şirket, kripto para alış satış platformlarından ve kripto para ile işlem yapan bütün diğer işletmelerden, banka ve finans kurumlarından bağımsız bir girişim olup hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi ve halefi değildir. Hiçbir gerçek veya tüzel kişilikle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle Kullanıcıların, Şirket ve Şirket’in sahip olduğu Site ve değerlere atıfta bulunsa dahi başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz.

3.2.1.11. Şirket, destek hizmetlerini yalnızca destek.digilira.com internet adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu adres dışında Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya araçları ve forumlar üzerinden destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden verilecek destek hizmetlerinde de Kullanıcılara şifre sorulmaz, kullanıcılara kripto para göndermeleri için kripto para adresi bildirilmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Şirket’ten destek alacağını kabul eder. Kullanıcının bu maddede belirtilen düzenleme ve uyarıların aksine hareket etmesinden sebeple doğan zararlardan Şirket sorumlu değildir.

3.2.1.12. Kullanıcıların Şirket ile her türlü kanaldan kuracakları iletişimde saygısızlık ve hakaret içeren davranışları karşısında Şirket’in Kullanıcı hesabını iptal etme, durdurma veya askıya alma ve Kullanıcının davranışına karşı hukuki yollara başvurma hakları saklıdır.

4. ÜCRETLENDİRME

4.1. Şirket, kullanıcıların Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerinde kullanıcılarından işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Site’nin ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan ettiği oranlar üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir.

4.2. Şirket’in hizmet bedellerini Site’nin ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan etmenin dışında başka bir iletişim kanalıyla Kullanıcıya bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Hizmet bedellerinin Site’nin ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan edilmesi Kullanıcıya tebliği mahiyetinde olup hizmet bedelleri ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan edilmekle geçerlilik kazanır.

4.3. Şirket, kullanıcılarından alacağı hizmet bedeli ve oranları üzerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişikliler Şirket tarafından Site’nin ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan edecektir. Şirket’in hizmet bedeli ve oranlarda yaptığı değişiklikleri ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan etmenin dışında başka bir iletişim kanalıyla Kullanıcıya bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Site’de ilan edilen hizmet bedeli ve oran değişiklikleri ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanır. Site’de ilan edilen hizmet bedeli değişikliklerinden sonra Kullanıcının Site’de yapacağı ilk işlem değişikliklerin Kullanıcı tarafından da onaylandığı anlamına gelir.

4.4. Şirket tarafından kullanıcıya gönderilen WTRY’ler blok zincirine işlendiği için blok zincirinin yapısı gereği işlem geri alınamaz ve iptal edilemez. Aynı şekilde kullanıcı tarafından Şirket’e ait kripto para cüzdanına gönderilen WTRY’ler de geri alınamaz ve iptal edilemez. Dolayısıyla bu işlemlerden doğan hizmet bedeli de iade edilemez. Kullanıcı, hatalı olarak yaptığını düşündüğü işlemlerinden dolayı Şirket’i sorumlu tutamaz ve Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra eder.

4.5. Kullanıcı ‘ÜCRETLENDİRME’ başlığı altındaki işbu sözleşme hükümlerini Site’ye üye olmakla peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5. GİZLİLİK POLİTİKASI

5.1. İşbu sözleşmenin kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Kanundan doğan hak ve yükümlülükleri, Şirket ile Kullanıcı karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacaklarını ve Kanun kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

5.2. İşbu sözleşmenin (3.2.1.2). maddesinde de yer verildiği üzere Şirket, kullanıcının şahsi bilgilerini kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Kullanıcıya ait bu bilgiler çevrimiçi ortamda alınıp çevrimdışı ortamda muhafaza edilmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgiler ilgili merciler ile paylaşılacaktır.

5.3. Kullanıcıya ait IP adresleri, erişim sağladıkları cihaz ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgileri Şirket tarafından tespit edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmek ile bu hususlarda Şirket’e açık rıza verdiğini de kabul eder. Şirket, topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.

5.4. Şirket, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. Şirket, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim/pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

5.5. Şirket, Site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine yönlendirebilir. Şirket, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

5.6. Şirket, kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde ve Şirket’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bu durum gizliliğin ihlali anlamına gelmemekle birlikte bundan dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

6. SORUMSUZLUK BEYANI

6.1. Site üzerinde sunulan her tür içerik, 3. partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Şirket tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda Şirket hiçbir sorumluluk üstlenmez.

6.2. Şirket, kendisi tarafından sunulan içeriklerin kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler kullanıcıya “olduğu gibi” sunulmaktadır. Şirket, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da zararlardan sorumlu tutulamaz. Şirket tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye / kuruma/şirkete / markaya yapılan atıf, bu kişilerin / kurumların / şirketlerin / markaların piyasa değerlerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir.

7. UYGULANACAK HUKUK

7.1. İşbu sözleşme kapsamında sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
8.1. Şirket, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler Site’de ilan edilecek olup ilan Kullanıcıya tebliğ niteliğindedir.

8.2. Şirket tarafından işbu sözleşmede yapılan değişikliklerin Site’de ilanını müteakip kaydını sildirmek isteyen Kullanıcı bu iradesini Site’de herhangi bir işlem gerçekleştirmeden Şirket’in işbu sözleşmenin (3.2.1.11) maddesinde de belirtilen destek.digilira.com adresine bildirmeli ve bildirimden sonra da Site’de herhangi bir işlem gerçekleştirmemelidir. Kullanım sözleşmesinde Şirket tarafından yapılan değişikliğin ilanından sonra Site üzerinde yapılacak herhangi bir işlemin işbu sözleşmede Şirket tarafından yapılan değişikliğin Kullanıcı tarafından kabulü ve onayı anlamına geleceğini Kullanıcı peşinen kabul ve beyan eder.

9. YÜRÜRLÜK VE KABUL

9.1. İşbu sözleşme Şirket tarafından Site’de ilan edildiğinde geçerlilik kazanır.
9.2. Kullanıcı, Site’ye üye olduğunda dokuz maddeden ibaret işbu sözleşmenin tüm maddelerini ve alt maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının Site’ye üye olmaması ve Site’nin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ve/veya doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.